Πέμπτη 31 Μαΐου 2018


Οθωμανικό Αρχείο ΚωνσταντινούποληςΚοτζάμπασης Στέριος Αγγέλου, αδελφός του Κωνσταντίνος,
Γιώργος Μανόλη,
Νικόλας Αποστόλη,
Γιώργος Κώστα,
Στέριος Γιαννάκη,
Χρήστος Μαρτσάλα?,
Αναστάσης Πολύζου, ο γιος του Πολύζος 12 ετών,
Κων/νος Μανόλη, ο γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Παναγιώτης 3 ετών,
Χρήστος Δημήτρη, ο γιος του Θεοχάρης 1 έτους,
Αποστόλης Θεοδώρου κ ο αδελφός του Κων/νος 10 ετών,
Πασχάλης Γιάννη και ο αδελφός του Δημήτρης,
Χρήστος Αναστάση κ ο γιος του Αναστάσης, ο άλλος γιος του Γιώργος, ο άλλος γιος του Βασίλης, Νικόλοας Μανόλη, ο γιος του Θοδωρος 2 ετών, ο αδελφός του Δημήτρης,
Γιώργο Θανάση,
Αποστόλης Παπαστολίκα?, αδελφός του Θανάσης,
Γιώργος Παπαδημήτρη,
Γιώργος Αγαπητού, ο γιος του Θανάσης 3 ετών,
Χρήστος Παπαθανάση, ο αδελφός του Ρήγας 10 ετών,
Κώστας Γεωργίου, ο γιος του Γεώργιος 4 ετών,
Χριστόδουολος Γεωργίου κ ο αδελφός του Βασίλης,
Κων/νος Στεριου, γιος του Στέριος 15 ετών,
Αποστόλης Χρήστου κ ο γιος του Χρήστος 15, ο άλλος γιος του Στάματης 12,
Αποστόλης Κων/νου κ γιος του Παναγιώτης, ο αδελφός του Αποστόλης,
Γιώργος Γιάννη,
Στέριος Δημήτρη,
Γιάννης Γιάννη 12 ετών,
Μόσχος Στάμτη κ γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Γιώργος 1 ετους,
Κώστας Θαναση κ γιος του Θανάσης 1 έτους,
Κώστας Δημητρίου,
Παπασταμάτης Θεοδώρου, γιοί του Αποστόλης 12 κ Λευτέρης 10,
Γιάννης Ακριβού κ γιος του Γιώργος 1 ετους,
Παπαπασχάλης Νάκου?,
Άγγελος ....?, γιος του Κύρου? 10 ετων, αλλος γιος του Στεριος 7,
Στέριος θεοδώρου, Βασίλης...? κ γιος του Δημήτρης 3,
Διαμαντής Θανάση, γιος του Άγγελος 1,
Δημητρης Ανασταση κ γιος του Νικολαος 8,
Νικόλαος Δήμου κ γιος του Δήμος 17,
Άγγελος Παπανικόλαος,
Γεράκης Αποστόλου, Αντώνης Γιαννάκης κ αδελφός του Γιώργάκης, αλλος αδελφός του Νικόλας, Γιωργάκης Δημήτρη ...

76 ονόματα αρρένων (81 άρρενες / 32 κάτω των 18 ετών στο άρθρο "Η Οθωμανική απογραφή του 1830 στη Χαλκιδική" του Ν. Παπαοικονόμου στο Παγχαλδικός Λόγος, τεύχος 35, σελ 26, 2018)