Πέμπτη 31 Μαΐου 2018


Οθωμανικό Αρχείο ΚωνσταντινούποληςΚοτζάμπασης Στέριος Αγγέλου, αδελφός του Κωνσταντίνος, Γιώργος Μανόλη, Νικόλας Αποστόλη, Γιώργος Κώστα, Στέριος Γιαννάκη, Χρήστος Μαρτσάλα?, Αναστάσης Πολύζου, ο γιος του Πολύζος 12 ετών, Κων/νος Μανόλη, ο γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Παναγιώτης 3 ετών, Χρήστος Δημήτρη, ο γιος του Θεοχάρης 1 έτους, Αποστόλης Θεοδώρου κ ο αδελφός του Κων/νος 10 ετών, Πασχάλης Γιάννη και ο αδελφός του Δημήτρης, Χρήστος Αναστάση κ ο γιος του Αναστάσης, ο άλλος γιος του Γιώργος, ο άλλος γιος του Βασίλης, Νικόλοας Μανόλη, ο γιος του Θοδωρος 2 ετών, ο αδελφός του Δημήτρης, Γιώργο θανάση, Αποστόλης Παπαστολίκα?, αδελφός του Θανάσης, Γιώργος Παπαδημήτρη, Γιώργος Αγαπητού, ο γιος του Θανάσης 3 ετών, Χρήστος Παπαθανάση, ο αδελφός του Ρήγας 10 ετών, Κώστας Γεωργίου, ο γιος του Γεώργιος 4 ετών, Χριστόδουολος Γεωργίου κ οαδελφός του Βασίλης,Κων/νος Στεριου, γιος του Στέριος 15 ετών, Αποστόλης Χρήστου κ ο γιος του Χρήστος 15, ο άλλος γιος του Στάματης 12, Αποστόλης Κων/νου κ γιος του Παναγιώτης, ο αδελφός του Αποστόλης, Γιώργος Γιάννη, Στέριος Δημήτρη, Γιάννης Γιάννη 12 ετών, Μόσχος Στάμτη κ γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Γιώργος 1 ετους, Κώστας Θαναση κ γιος του θανάσης 1 έτους, Κώστας Δημητρίου, Παπασταμάτης Θεοδώρου, γιοί του Αποστόλης 12 κ Λευτέρης 10, ΓιάννηςΑκριβού κ γιος του Γιώργος 1 ετους, Παπαπασχάλης Νάκου?, Άγγελος ....?, γιος του Κύρου? 10 ετων, αλλος γιος του Στεριος 7, Στέριος θεοδώρου, Βασίλης...? κ γιος του Δημήτρης 3, Διαμαντής Θανάση, γιος του Άγγελος 1, Δημητρης Ανασταση κ γιος του Νικολαος 8, Νικόλαος Δήμου κ γιος του Δήμος 17, Άγγελος Παπανικόλαος, Γεράκης Αποστόλου, Αντώνης Γιαννάκης κ αδελφός του Γιώργάκης, αλλος αδελφός του Νικόλας, Γιωργάκης Δημήτρη ...

76 ονόματα αρρένων (81 άρρενες / 32 κάτω των 18 ετών στο άρθρο "Η Οθωμανική απογραφή του 1830 στη Χαλκιδική" του Ν. Παπαοικονόμου στο Παγχαλδικός Λόγος, τεύχος 35, σελ 26, 2018)