Παρασκευή 25 Μαΐου 2018


Photographer Kevin Ebi of LivingWilderness.comcaptured the fight of a life time recently

Ο φωτογράφος κέβιν ebi του LivingWilderness.com αιχμαλώτισε τον αγώνα μιας ζωής πρόσφατα
“A couple of days ago, I captured an especially dramatic act of thievery”

"πριν δυο μέρες, έπιασα μια ιδιαίτερα δραματική πράξη κλοπής"
“I saw a bald eagle steal a rabbit from a young red fox”

"είδα έναν φαλακρό αετό να κλέβει ένα κουνέλι από μια νεαρή κόκκινη αλεπού"
“Even more impressive: at times, this battle played out more than 20 feet in the air”

"ακόμα πιο εντυπωσιακό : Μερικές φορές, αυτή η μάχη έπαιξε πάνω από 20 μέτρα στον αέρα"
“A red fox caught a rabbit and was carrying it across the meadow. I panned my camera with it to capture the action”

" μια κόκκινη αλεπού έπιασε ένα κουνέλι και το μετέφερε στο λιβάδι. Εγώ την κάμερα μου μ ' αυτό για να πιάσω τη δράση
“Then behind me, I heard the cry of a bald eagle. I knew it wanted the rabbit”

" τότε πίσω μου, άκουσα την κραυγή ενός φαλακρός αετού. Το ήξερα ότι ήθελε το κουνέλι "
“To my surprise, the scene was even more dramatic than I expected”

"προς έκπληξή μου, η σκηνή ήταν ακόμα πιο δραματική απ ' ότι περίμενα"
“I thought the fox would drop the rabbit, giving the eagle an easy dinner”

"νόμιζα ότι η αλεπού θα άφηνε το κουνέλι, και θα έδινε στον αετό ένα εύκολο δείπνο"
“Instead, the fox, with its jaw still clenched on the rabbit, inadvertently got snagged by the bald eagle”

"Αντ ' αυτού, η αλεπού, με το σαγόνι της ακόμα σφιγμένα στο κουνέλι, άθελά του πιάστηκε από τον φαλακρό αετό"
“The eagle lifted the young fox and rabbit into the sky triggering an even more dramatic struggle”

"Ο Αετός σήκωσε τη νεαρή αλεπού και το κουνέλι στον ουρανό προκαλώντας έναν ακόμα πιο δραματικό αγώνα"
The entire airborne battle lasted around 8 seconds, bringing a whole new meaning to the term ‘flying fox’

Ολόκληρη η αεροπορική μάχη διήρκεσε περίπου 8 δευτερόλεπτα, φέρνοντας ένα νέο νόημα στον όρο " ιπτάμενη αλεπού
The fox was fine after its flight. “It shook off the encounter and resumed playing with its fellow kits”

Η αλεπού ήταν μια χαρά μετά την πτήση της. "το από τη συνάντηση και ξανάρχισε να παίζει με τους συνανθρώπους της"
“I took several pictures of it after the ordeal and couldn’t find a single scratch”

"πήρα αρκετές φωτογραφίες του μετά τη δοκιμασία και δεν μπόρεσα να βρω ούτε μια γρατζουνιά"
Photographer Shoots Epic Battle Between Fox And Eagle Over Rabbit, And It Gets More And More Epic With Each Photo ᴷᴬ
Photos by: Kevin Ebi [Living Wilderness]

Φωτογράφος ρίχνει επική μάχη μεταξύ αλεπούς και αετού πάνω από το κουνέλι, και γίνεται όλο και πιο επικό με κάθε φωτογραφία ᴷᴬ

Φωτογραφίες από: Kevin Ebi [Living Wilderness]