Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Παρουσίαση των ευρημάτων από τις ανασκαφές στη θέση Νέπωσι Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. 9/5/2009 Αίθουσα τελετών 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου.

Λίγα λόγια όπως επιγραμματικά τα αναφέρει και ο Dr Αρχαιολόγος κος Παπάγγελος:
1️⃣ Η θέση Νέπωσι στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, κατοικείται ήδη από το 2.000 π.Χ. όπως δηλώνει η εύρεση χειροποίητων προϊστορικών οστράκων.
2️⃣ Έχουν βρεθεί μελαμβαθή όστρακα κλασικής και ελληνιστικής εποχής δηλαδή του 5ου έως 2ου π.Χ. αιω.,
3️⃣ κεραμικά Ρωμαϊκής εποχής και νομίσματα εποχής Ιουστινιανού και Αναστασίου και από εκείνη την εποχή ταφικό οικογενειακό εύρημα με παλαιοχριστιανικές μνημειακές κατάρες σε επιγραφή!
4️⃣ Τον 5ο αι. χτίζεται η 1η φάση του οχυρωματικού περιβόλου και πύργοι.
5️⃣ Το κάστρο πλήττεται πιθανότατα από σεισμό και επισκευάζεται στις αρχές του 10ου αι, σύμφωνα με αυτοκρατορική επιγραφή του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου και της μητέρας του Ζωής Καρβωνοψίνας.
6️⃣ Εντός του έχουν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά μέλη που χρονολογούνται την Πρωτοβυζαντινή περίοδο και φαίνεται πως ανήκαν σε βασιλική.
7️⃣ Τη Μεσοβυζαντινή εποχή, στο κεντρικό κλίτος της βασιλικής, ιδρύεται ναΐσκος.
8️⃣ Η θέση εγκαταλείπεται οριστικά τον 14ο αι. μ.Χ.2 comments:

Ανώνυμος είπε...

1:24:10
οι εργασίες ανάδειξης που δεν έγιναν ... ενώ περάσανε 10 χρόνια

Ανώνυμος είπε...

α ) - ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΟΥΝ ΟΜΗΡΟΥΣ ΠΑΡ' ΑΛΛΗΛΩΝ, ΩΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΕ ΕΠΙΒΟΥΛΗ,
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΟΙΣ ΟΡΚΟΙΣ ΑΝΑΘΑΡΡΗΣΑΝΤΟΣ, ΓΕΓΟΝΕ ΛΟΓΟΣ, ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΤΩΙ ΣΥΝΕΞΕΛΘΕΙΝ. ΠΡΟΕΚΡΙΘΗ ΓΟΥΝ Ο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΣΤΥΠΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΡΑΔΥΝΑΣΤΕΥΩΝ.
μτφ.: ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΥΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ, ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ Ο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΠΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΥΝΑΣΤΕΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ.
Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum (Σύνοψις Ιστοριών)
- ΕΛΑΒΟΝ ΟΥΝ ΟΜΗΡΟΥΣ ΠΑΡ' ΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΜΕΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΠΕΙΤΑ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΥΠΙΩΤΗΣ, ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΡΑΔΥΝΑΣΤΕΥΩΝ.
μτφ. : Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΠΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ, ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ.
Theophanes Continuatus (Οι μετά Θεοφάνην / Θεοφάνους Συνεχιστές , σελ. 406 ) .

ΡΑ