Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Χαλκού τ΄αλώνι 2018

εδώ βλέπουμε ένα λάβαρο και κυρίες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές

ΜΑΡΕΝΑ - ΖΑΡΑΜΟ..

Χορευτικά τμήματα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χοροδιδάσκαλος ο Κώστας Βλαχοθεόδωρος
στην 11η Παγκρητια έκθεση"Κρήτη η μεγάλη συνάντηση''& Τοπικες Γεύσεις Ελλάδας στην Δ.Ε.Θ (περίπτερο 12) 31-10-18ΠΟΥΣΤΣΕΝΟ - ΣΟΦΚΑ

Χορευτικά τμήματα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χοροδιδάσκαλος ο Κώστας Βλαχοθεόδωρος
στην 11η Παγκρητια έκθεση"Κρήτη η μεγάλη συνάντηση''& Τοπικες Γεύσεις Ελλάδας στην Δ.Ε.Θ (περίπτερο 12) 31-10-18

ΤΙΚΦΕΣΚΟ - ΖΑΪΚΟΣ .

Χορευτικά τμήματα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χοροδιδάσκαλος ο Κώστας Βλαχοθεόδωρος
στην 11η Παγκρητια έκθεση"Κρήτη η μεγάλη συνάντηση''& Τοπικες Γεύσεις Ελλάδας στην Δ.Ε.Θ (περίπτερο 12) 31-10-18