Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

(έτος 6 , 2012)
Τεκμηρίωση: Αυγερινός Νικόλαος

Αριθμός φύλλου 20 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012Αριθμός φύλλου 21 
Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2012Αριθμός φύλλου 22 
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012


Αριθμός φύλλου 23 
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012