Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

(έτος 3 , 2009)
Τεκμηρίωση: Αυγερινός Νικόλαος

Αριθμός φύλλου 8 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009
Αριθμός φύλλου 9 
Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009
Αριθμός φύλλου 10 
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009

Αριθμός φύλλου 11 
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009