Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ : 

- 8 (Οχτώ) ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 
- Διαθέτουν Φάκελο στην Εθνική Βιβλιοθήκη : Αδάμ Ιωάννης, Σκανδάλης Δημήτριος κ Κων/νος
- Τιμηθέντες με Αριστείο : 1 Χάλκινο, 6 Σιδερένια

 ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΑ : 

- 61 (Εξήντα Ένα) ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 
- Διαθέτουν Φάκελο στην Εθνική Βιβλιοθήκη : Αθανασίου Απόστολος, Αντωνίου Ιωάννης, 
Θεοδώρου Ιωάννης, Κότζογλου Αθανάσιος, Σαρλή Στέριος, Χίμος Μιχαήλ, Νικολάου Κων/νος, 
Παπαδημητρίου Στεριανός, Παπαϊωσήφ Ανδρέας, Πέτρου Παναγιώτης Στέριου Ακριβός, 
Στυλούδης Δημήτριος κ Ιωάννης
- Τιμηθέντες με Αριστείο : 5 Αργυρά, 3 Χάλκινο, 8 Σιδερένια


 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ:

- 41 (Σαράντα Ένας) ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 
- Διαθέτουν Φάκελο στην Εθνική Βιβλιοθήκη : Βουργαράκης Ιωάννης, Καραΐσκος Δημήτριος, 
Δημητρίου Αναστάσιος, Μιχαήλ Κων/νος, Παύλου Χρήστος, Ράντος Χρήστος, 
Τόλιου Κων/νος, Φιλίππου Κων/νος κ Χρήστος
- Τιμηθέντες με Αριστείο : 1 Αργυρό, 3 Χάλκινο

Περισσότερα στο: Ν. Παπαοικονόμου, Προσωπογραφία αγωνιστών του 1821 από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016, σελ. 655, ISBN : 978-960-9458-12-2

και στο 
https://www.academia.edu/8317641/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821_%CE%97_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%97_%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82_54_55_Greek_revolut%C4%B1on