Πέμπτη 19 Μαΐου 2016/-/
Πολύζος Δ. Κύπρος
Αρτοποιείο - Φούρνος - Ζαχαροπλαστική
2372 0 41220 

/-/
Τσιανακά Ειρήνη 
Πρατήριο Άρτου 
2372 0 41997


/-/
Βλάχου - Ρίμπα Μαρία 
Venezia
Αρτοζαχαροπλαστείο - Μπουγάτσα
2372 0 41030 

/-/