Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Παναγία Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής

 


εικ. 1

Η Παναγία του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής


💒 Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
"... Νά σημειωθῆ ὃτι ἡ περίπυστος αὐτή Ἱερά Εἰκόνα εἶναι ἒργο τοῦ ἐξαιρέτου Ἁγιογράφου καί μεγάλου Ἀσκητοῦ Γεωργίου Χατζηγιώργη, ὁ ὁποῖος ζῶν μονοχίτων καί ἀνυπόδητος, ἱστόρησε τό 1864 τήν Ἁγία Εἰκόνα, κατόπιν παραγγελίας κατοίκου τῆς Κωμοπόλεως ἐπονομαζομένου Μαυρουδῆ, ὡς εὐχαριστήριο γιά θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων στό πρόσωπό του. Ἡ δέ Ἐνορία περιέβαλε τή σεπτή Εἰκόνα μέ ἐξαίρετης τέχνης “πουκάμισο”, τιμῶντας την μέ πολλά ἀναθήματα καί τάματα..." Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

εικ. 2

📌 εικ. 1, 2 Η περίφημη απεικόνιση της Παναγίας ως Βρεφοκρατούσα με τον Χριστό ο οποίος κρατά ανοικτό ειλητάριο που γράφει " ...." στο Παλαιοχώρι και φέρει στα κάτω σημεία της εκατέρωθεν τις απεικονίσεις των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ (στα Αριστερά) και Άννης (στα Δεξιά). αναφέρεται ως "Χάρη της εικόνας του Δοχειαρίου".
Όπως και το δώρο στον Μεγάλο Δούκα Αλεξέι, αλλά και οι επιζωγραφήσεις επί της κτιτορικής εικόνας στην μονή Δοχειαρείου είναι σε κλασική ρωσική αναγεννησιακή τέχνη (Γοργοϋπήκοος)
Η μεγάλων διατάσεων αγιογραφία στο Παλαιοχώρι είναι δια χειρός Γέροντα Χατζηγιώργη και ιστορήθηκε στα 1864 μ.Χ.
Τον βίο αυτού του ασκητή μας τον περιέγραψε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο έργο του "Ο άγιος γέροντας Χατζηγιώργης" και ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο έργο του "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" (1903)!

/*/

εικ.3

📌 εικ. 3 Αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας στην Μονή Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος η οποία προσφέρθηκε στον Μεγάλο Δούκα Αλεξέι το 1875, όταν αυτός επισκέφθηκε το Περιβόλι της Παναγίας. Είναι σε κλασική ρωσική αναγεννησιακή τέχνη (Γοργοϋπήκοος) με την προσθήκη Στέμματος και βρίσκεται στο Μουσείο Τσέρκογιε Σέλο (Ца́рское Село́), δηλαδή το πανέμορφο παλάτι της Αικατερίνης, λίγο έξω από την Αγία Πετρούπολη. Όπως λέγεται η εικόνα είχε ιδιαίτερη αξία για την οικογένεια των Ρομανώφ και είχε κλαπεί από την Ναζιστική Γερμανία αλλά επέστρεψε πρόσφατα στην Ρωσία.
/*/

εικ. 4

εικ. 5

📌εικ. 4,5 Η κτητορική τοιχογραφημένη ιστόρηση της Παναγίας στην Μονή Δοχειαρίου προϊόν παλαιολογίου εποχής και ιδιαίτερα της μακεδονικής σχολής, βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της και προσδιορίζεται ως
«ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ
Η ΓΟΡΓΟΕΠΙΚΟΟΣ
ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟ ΠΥΡ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΥ ΦΛΕΓΕΙ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1563 ΟΤΑΝ ΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ».
Πάνω στην οποία βρέθηκαν κατά τις εργασίες συντήρησες μεταγενέστερες επιζωγραφίσεις (1831,1872) σε μουσαμά με κλασική ρωσική αναγεννησιακή τεχνοτροπία. Περισσότερα: https://www.palaiochori.gr/2020/12/blog-post_7.html
------------------------------------------------------
✅ ἐπήκοος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ
ἐπήκοος (δωρικός τύπος : ἐπάκοος)
που ακούει κάποιον με προσοχή
✅ υπήκοος αρσενικό ή θηλυκό
υπήκοος < (λόγιο) αρχαία ελληνική ὑπήκοος < υπ- ὑπό + ἀκοή
- πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους, ο πολίτης ενός κράτους
- ο υποκείμενος στην εξουσία
📍ἀκούω ΡΗΜΑ
Παρατ. ἤκουον
Mέλλ. ἀκούσομαι
Aόρ. ἤκουσα
Παρακ. ἀκήκοα
Υπερσ. ἠκηκόειν
Παθ. μέλλ. ἀκουσθήσομαι
Παθ. αόρ. ἠκούσθην
Παθ. παρακ. ἤκουσμαι
1. ακούω: βούλομαι δ’ ὑμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ ὅρκου = θέλω εσείς να ακούσετε τον όρκο. ἀκούω τι ἀπό τινος / ἔκ τινος / παρά τινος =
ακούω κάτι από κάποιον. ἀκούω σου λέγοντος ταῦτα = σε ακούω να λες αυτά.
2. δίνω προσοχή, υπακούω: Φωκυλίδου οὐκ
ἀκούεις; = δε δίνεις προσοχή στο Φωκυλίδη;
≠ ἀνηκουστέω «απειθαρχώ».
3. είμαι μαθητής: Παρμενίδης Ἀναξιμάνδρου
ἤκουσεν = ο Παρμενίδης ήταν μαθητής του
Αναξιμάνδρου.
• εὖ ἀκούω ὑπό τινος επαινούμαι από κάποιον.
• κακῶς ἀκούω ὑπό τινος κακολογούμαι
από κάποιον.
- οικογένεια της λέξης -> παράγ. ἄκουσμα, ἀκοή, ἀκουστέον, ἀκουστός, σύνθ. ἀνήκοος, ἐπήκοος, ὑπήκοος, ἀνήκουστος, κατακούω, ἐπακούω, εἰσακούω, ὑπακούω.
- λέξεις της νέας ελληνικής που προήλθαν από τις
αντίστοιχες λέξεις της αρχαίας γλώσσας -> ακούω (με τις σημ. 1, 2).
[σύνθ. λ. προθετ. ἀ- + κοέω «ακούω, καταλαβαίνω», πβ. γοτθ. hausjan «ακούω»].Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου