Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Αυγέα ή Αιγαία ... Χάρτες ως Augea

 
Map of Ancient Greece, Graecia Vetus (Macedonia, Thessaly, Epirus, Achaia, Peloponnesus)

* Graecia Vetus ex schoedis Sansonianis desumpta, in qua Macedonia, Thessalia, Epirus, Achaia et Peloponesus, in minores partes seu populos distinguuntur; nec non inter adjacentes insulas speciatim Creta delineatur Insula, Autore Robert de Vaugondy filio, Geographo Regis ordinario. Cum Privilegio. 1752. E. Haussard sculpcit.

Source: Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786; Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766; Sanson, Nicolas, 1600-1667.

Author: Robert de Vaugondy.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου