Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Χάρτης 1794 (λεπτομέρεια Χαλκιδικής)

 


Atlas Astronómico y Geográfico (1794?)  

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/en/consulta/registro.do?id=88489


Η λεπτομέρεια:

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/en/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=45&path=202305&fbclid=IwAR2GV-SfH1d3mDPhHCJ-bzdLyI4ZPvx9cz1SM3FS5eEbYiRG80-5uVbecyo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου