Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Περιβαλλοντικές συγκρούσεις γύρω από την εκμετάλλευση των πολύτιμων μετάλλων στη χερσόνησο της Χαλκιδικής (Βόρεια Ελλάδα)


https://journals.openedition.org/balkanologie/docannexe/image/3459/img-1.jpg


Οι περιβαλλοντικές συγκρούσεις που προέκυψαν κατά την εκμετάλλευση των πολύτιμων μετάλλων στη χερσόνησο της Χαλκιδικής (Βόρεια Ελλάδα)
Ελένη Κάρκα
Περιλήψεις
Το άρθρο στοχεύει να διερευνήσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τις προσπάθειες εκμετάλλευσης των πολύτιμων μετάλλων που περιέχονται στα θειούχα μεταλλεύματα μολύβδου, ψευδαργύρου, σιδήρου και χαλκού που εξορύσσονται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής (Βόρεια Ελλάδα). Οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας μεταλλουργίας καθαρών μετάλλων διήρκεσαν σαράντα χρόνια, αλλά προκάλεσαν πολύ ισχυρές τοπικές αντιδράσεις που απέτρεψαν το έργο. Αυτό το άρθρο στοχεύει να αποκρυπτογραφήσει τις στρατηγικές και τα επιχειρήματα των ενδιαφερομένων ομάδων παραγόντων: αντιπάλους, επενδυτές, κυβερνήσεις, διοίκηση, Συμβούλιο της Επικρατείας και να εντοπίσει τους παράγοντες που καθορίζουν αυτές τις στρατηγικές με την πάροδο του χρόνου.

Société Anonyme Ottomane Des Mines de Kassandra

 

Société Anonyme Ottomane Des Mines de Kassandra, Karasu Mines Ottoman Inc., 1 privileged share, (No: 12650), 100 Francs, 1906.