Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Société Anonyme Ottomane Des Mines de Kassandra

 

Société Anonyme Ottomane Des Mines de Kassandra, Karasu Mines Ottoman Inc., 1 privileged share, (No: 12650), 100 Francs, 1906.https://www.onlinemuzayede.com/en/product/3808953/soci-t-anonyme-ottomane-des-mines-de-kassandra-karasu-mines-ottoman-inc-1-pr

https://www.ebay.co.uk/itm/174259575439 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου