Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Χολομώντας (Natura 2000)

 


Έντυπο δεδομένων: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1270012

Στην περιοχή αυτή υπάρχει το δάσος του Αριστοτελικού Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος). Ο Χολομώντας αποτελείται από δασώδεις λόφους με ανοιχτή δασική δομή και μακκία. Δεν υπάρχουν ποτάμια ή λίμνες. Από γεωλογικής άποψης ο Χολομώντας ανήκει στη σερβομακεδονική μάζα και στην περιροδοπική ζώνη. Το κλίμα είναι ίδιο με τις εσωτερικές περιοχές της Β. Ελλάδας. Είναι ένας ενδιάμεσος τύπος κλίματος μεταξύ αυτών της Μεσογείου και της ηπείρου. Τα μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 900 m) ανήκουν στην πολύ υγρή ζώνη, το χειμώνα, ενώ τα χαμηλότερα υψόμετρα ανήκουν στην ξηρή ζώνη με ήπιο χειμερινό κλίμα. Ο βιότοπος του Fagion hellenicum είναι χωρίς Abies borisii regis. Συνηθισμένος τύπος σκληρού ξύλου στη ΒΑ Χαλκιδική είναι το μείγμα οξιάς με δρυς και πιο σπάνιο με καστανιά. Αυτά τα είδη λόγω της αντοχής και της αντοχής τους χρησιμοποιούνται για πολλά αντικείμενα, που κυμαίνονται από κουτιά και φέρετρα και υλικά για την κατασκευή κτιρίων. Ωστόσο, η πιο κοινή χρήση είναι για τα ορυχεία αυτής της περιοχής. Πολλά περισσότερα από μια ντουζίνα διαφορετικών σκληρών ξύλων βρίσκονται εδώ και περιλαμβάνουν Carpinus duinensis, Ostrya carpinifolia, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus coriaria κ.λπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου