Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Graeciae pars Septentrionalis. Lisle, Guillaume de, 1675-1726, 1708 - Λεπτομέρεια Χαλκιδική

 https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~2895~300027:-Graeciae-Antiquae-tabula-nova---Gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου