Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Περιγράμματα Ελλάδας 1819

 


Arrowsmith, Aaron

1819

(Φύλλο 3) Περιγράμματα της Ελλάδας και των παρακείμενων χωρών, με σύγχρονα και αρχαία ονόματα, του A. Arrowsmith. London, Published 2nd March, 1819, by A. Arrowsmith, 10 Soho Square, Hydrographer to His Majesty.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~240796~5512330

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου