Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Κύρου Δημ., Η μετονομασία των χωριών και συνοικισμών το 1928


Κύρου Δημ., Η μετονομασία των χωριών και συνοικισμών της υποδιοικήσεως Λιαριγκοβης Χαλκιδικής το 1928, Τεύχος Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2015- Παγχαλκιδικού Λόγου, σελ 29-31 
http://www.panchalkidikos.gr/v2/index.php/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85#%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-24%CE%BF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου