Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Βαλκάνια, Ευρωπαική Τουρκία και Ελλάδα 1873

 Χάρτης

Βαλκάνια, Ευρωπαική Τουρκία  και Ελλάδα

Γεωγραφικός χάρτης Atlas Delamarche 1873

24 Cm X 33 Cm

Αρχική τιμή 15 ευρώ. Βήμα ακέραιο.

Λήξη δημοπρασίας 7/2/2023 στις 21:59:59