Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Aγωνιστές του 1821 από τη Χαλκιδική (Ν. Παπαοικονόμου)
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ : 

- 8 (Οχτώ) ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 
- Διαθέτουν Φάκελο στην Εθνική Βιβλιοθήκη : Αδάμ Ιωάννης, Σκανδάλης Δημήτριος κ Κων/νος
- Τιμηθέντες με Αριστείο : 1 Χάλκινο, 6 Σιδερένια